Kannanotto Demokraatti-lehden keskustelua ja taustaa -palstalla 26.11.2013

Kirjoituksia

MUISTUTUS KANSANVALLASTA.

Suomessa EU:n määrittelemän köyhyysrajan alapuolella elää tällä hetkellä 13,7 % kotitalouksista eli noin 350.000 kotitaloutta ja puolet Suomen eläkeläisistä eli yli 700.000 eläkeläistä. Samaan aikaan yhteiskunnassamme on ihmisiä, jotka katsovat olevansa oikeutettuja saamaan perusteetonta rahaa ja etua palkkoina, tulospalkkioina ja luontaisetuina. Kulkeeko heidän ajatuksensa niin, että he voivat  jakaa rahaa tiettyyn asemaan pääsemisen jälkeen, pienen porukan kesken, miten tahtovat.

Kansa on ollut tähän saakka turhan hiljaa ja odottanut, että he itse ymmärtäisivät mikä on kohtuus. Seurauksena on kuitenkin ollut se, että kohtuuden ymmärtäminen on oman ahneuden keskellä kokonaan kadonnut. Ahneuden keskellä ei ole ehkä edes tajuttu, että kyseessä ovat olleet kansalaisyhteiskunnan kansalaisten varat.

Tasavallassa ja kehittyneessä kansalaisten yhteiskunnassa kansanvalta ulottuu myös heiltä kerättyihin eläkevaroihin, joten niiden jakaminen pienen porukan kesken ei voi eikä saa olla mahdollista. Täytyy huomata että Varma ja Ilmarinen ovat ns. keskinäisiä eläkevakuutusyhtiöitä eivätkä osakeyhtiöitä. Keva taas on kunnallinen eläkevakuutuslaitos. Keskinäisyys tarkoittaa sitä, että valta kuuluu vakuutuksenottajille ja keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat. Keskinäinen yhtiö muistuttaa siis muodoltaan osuuskuntaa.  Lisäksi kaikissa tapauksissa kyseessä ovat yleiset lakisääteiset eläkevarat.

Pahinta on ollut se, että demokraattisiksi voimiksi valitut tahot ovat tämän   kohtuuttomuuden tähän saakka hiljaa hyväksyneet. Viime päivinä on kuitenkin tapahtunut merkittäviä ulostuloja niiltä tahoilta, joiden pitäisi erityisesti huolehtia kansanvallan toteutumisesta kaikkialla yhteiskunnassa. Niiden, jotka kansa on valinnut edustajikseen, tulisi tulla ensimmäisenä niin sanotusti ulos. Heidän pitäisi olla aina ensimmäisenä tuomitsemassa kaikenlainen kohtuuttomuus, epäoikeudenmukaisuus ja yhteiskuntarauhan negatiiviset ilmiöt.

Juuri nyt elämme aikaa, jolloin on hyvä miettiä sitä, mitä seuraa jos valta etääntyy kansanvallasta. Jokaisen olisi sisäistettävä se, että yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on muun muassa sitä, että eläkelaitostenkin johtajille maksetaan vain heidän työnsä arvoa vastaava palkka.

Valitettavasti yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on saanut monen kansanedustajankin suussa toisen muodon. Se on korvattu alkukantaisesti sanalla, kateus. Miksi kehittyneen yhteiskunnan perusasia eli yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on niin vaikea ymmärtää? Vai onko se ymmärryksestä kiinni?

Eero Ahponen

Kommentoi