Kannanotto Demokraatti-lehden keskustelua ja taustaa -palstalla 9.1.2015

Kirjoituksia

 

PÄÄMINISTERI STUBBIN AJATUKSET HUOLESTUTTAVAT

Olen kuunnellut huolestuneena pääministeri Stubbin ajatuksia ammattiyhdistysliikkeestä. Jos ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen hallituksessa ovat Keskustan Sipilä ja Kokoomuksen Stubb ilman sosialidemokraatteja niin palkansaajien asema on todella heikoilla. Kokoomuksen puheenjohtajakampanjan aikana Stubb oli voimakkaasti sitä mieltä, että ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennysoikeus on poistettava. Hän oli myös valmis ajamaan tätä asiaa. Työnantajajärjestöjen maksujen vähennysoikeudesta hän ei ole puhunut mitään.

Suomessa pitäisi jokaisen kansalaisen ymmärtää, että kehittyneessä demokratiassa ja kansalaisyhteiskunnassa työntekijöiden ja työnantajien järjestäytyminen on koko yhteiskunnan etu. Tätä yhteiskunnan edun mukaista järjestäytymistä tulee olla tukemassa se, että ammatti- ja työnantajajärjestöjen jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

Tuloverolaissa (TVL 31 ja 95 §) säädetään, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Tässä muodossa tämä säännös tarkoittaa sekä työnantajajärjestöjen että palkansaajien ammattijärjestöjen jäsenmaksuja eikä pelkästään ammattiyhdistysten jäsenmaksuja. On selvää, että jos lähdettäisiin viemään kansalais- ja sopimusyhteiskuntaa kehityksessä taaksepäin, työnantajajärjestöjenkin jäsenmaksujen vähennysoikeus poistettaisiin.

TNS Gal­lu­pin te­ke­mäs­sä ky­se­lys­sä kuu­si kym­me­nes­tä suomalaisesta vas­tus­taa ve­ro­vä­hen­nys­oi­keu­den pois­tamista (HS 24. 7.). Pääministeri ei näköjään halua kuunnella kansalaisyhteiskunnan jäsenten ääntä. Kansalais- ja sopimusyhteiskunta sekä yhteiskunta- ja  työrauha ovat ainakin minulle tärkeitä arvoja.

Sopimusyhteiskunta hylätään?

Lisäksi suomessa erittäin arvostettu konsensushakuisuus on pääministeri Stubbin mielestä alimman yhteisen nimittäjän halvaannuttavaa politiikkaa. Poliittisten puolueiden konsensushakuisuuden lisäksi Stubb kritisoi tapaa, jossa esimerkiksi työmarkkinauudistuksessa on odotettu yksimielistä kantaa eturyhmiltä. Tämä tarkoittaa sitä, että pääministeri Stubb haluaa hylätä kehittyneen ja sivistyneen sopimusyhteiskunnan. Kummallista, että yhteiskuntaa on viemässä taaksepäin ihminen, joka ilmoittaa olevansa nykyaikainen ja liberaali tulevaisuuteen katsova uudistaja.

Toivottavasti palkansaajat ymmärtävät mitä palkansaajien kannalta merkitsee se, että ensikevään eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa istuisivat Sipilä ja Stubb ilman sosialidemokraatteja. Esko Ahon ja Iiro Viinasen hallituksen aikaiset palkansaajien kokemukset olisivat ilmeisesti pientä tulevaan verrattuna.

Eero Ahponen

Kommentoi